Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12557
Title: Biblioteka Narodowa w międzynarodowej przestrzeni Wikipedii : analiza zjawiska
Authors: Janczulewicz, Katarzyna
Keywords: biblioteka narodowa; Wikipedia
Issue Date: 2015
Citation: Biuletyn EBIB, Nr 5 (158), (2015), s.1-15
Abstract: W artykule omówiono hasło „Biblioteka Narodowa” zawarte w przestrzeni obcojęzycznych wikipedii. Ponadto zanalizowano, jak w polskiej wersji językowej Wikipedii przedstawione zostały zagraniczne biblioteki narodowe. Na zakończenie wskazano liczbowo, jak biblioteki narodowe prezentują się w wybranych językach obcych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12557
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczulewicz_Biblioteka_Narodowa.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons