Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1258
Tytuł: Fitogennye bugry kak specificeskie formy rel'efa
Autor: Rahmonov, Oimahmad
Snytko, Walerian A.
Cziczagow, Walerij P.
Szczypek, Tadeusz
Słowa kluczowe: pagórkI fitogeniczne
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Geographia. Studia et Dissertationes, T. 32 (2010), s. 71-78
Abstrakt: Na podstawie analiz geomorfologicznych, obserwacji fitosocjologicznych oraz datowań dendrochronologicznych określono warunki występowania i rozwoju pagórków fitogenicznych na obszarach piaszczystych (na przykładzie tzw. Pustyni Błędowskiej), cechy składu granulometrycznego budującego je materiału na tle utworów podścielających, wiek tych form oraz ich znaczenie geomorfologiczne i krajobrazowe. Oimahmad Rahmonov, Valerian A. Snytko
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1258
ISSN: 0208-5054
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rahmonov_Fitogiennyje_bugry_kak.pdf1,9 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons