Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12658
Title: Minority government and legislative politics in Poland, 1989–2007
Other Titles: RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY I POLITYKA LEGISLACYJNA W POLSCE W LATACH 1989–2007
Authors: Radek, Robert
Keywords: minority government (cabinet); political parties; legislation; effectiveness; rząd mniejszościowy; partia polityczna; legislacja; efektywność
Issue Date: 2019
Citation: Athenaeum, vol. 63, iss. 3 (2019), pp. 22–33
Abstract: Jednym z interesujących naukowo pytań jest wyjaśnienie funkcjonowania i efektywności rządów mniejszościowych. Analiza polskich rządów w latach 1989–2007 potwierdza wpływ parlamentarnych mechanizmów i procedur w tym względzie. Analiza funkcjonowania polskich gabinetów rządowych po upadku komunizmu pokazuje, że partia rządząca z centralną pozycją w systemie partyjnym może faktycznie zmienić sojusze i utrzymać całkiem skuteczne rządy. Dodatkowo wiele wskazuje na to, że rządy mniejszościowe mogą również polegać na sojuszach między posłami do parlamentu, którzy chcą jak najdłużej przedłużyć kadencję. Artykuł koncentruje się także na długości funkcjonowania i skuteczności legislacyjnej polskich gabinetów mniejszościowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12658
DOI: 10.15804/athena.2019.63.02
ISSN: 1505-2192
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radek_Minority_government.pdf443,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons