Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12659
Title: Local government policy in the field of education and health in Poland after 2015
Other Titles: POLITYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SFERZE EDUKACJI I ZDROWIA W POLSCE PO 2015 ROKU
Authors: Grzywna, Paweł
Stępień-Lampa, Natalia
Keywords: education; health; local government; reform; edukacja; zdrowie; samorząd terytorialny; reforma
Issue Date: 2019
Citation: Athenaeum, vol. 63, iss. 3 (2019), pp. 117-133
Abstract: Rozważania prowadzone w artykule koncentrują się wokół roli samorządu terytorialnego w dwóch istotnych sferach działania państwa typu welfare state – w zapewnieniu dostępu do edukacji oraz w ochronie zdrowia. Autorzy charakteryzują sytuację w Polsce po wygranych w 2015 roku przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach parlamentarnych. W pierwszej części opracowania analizie poddano reformy podjęte w systemie oświaty i ich konsekwencje dla samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim podwyższenie wieku obowiązkowej edukacji, a także zmianę ustroju szkolnego. Druga część zawiera natomiast opis planowanych oraz wdrożonych zmian w ochronie zdrowia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12659
DOI: 10.15804/athena.2019.63.08
ISSN: 1505-2192
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grzywna_Local_government_policy.pdf492,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons