Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1266
Tytuł: Elitarny egalitaryzm Kabaretu Starszych Panów
Autor: Piętkowa, Romualda
Piętka, Marek
Słowa kluczowe: cabaret; elitism; language etiquette; “winged words”; Starsi Panowie (Older Gentlemen); kabaret; elitaryzm; etykieta językowa
Data wydania: 2014
Źródło: "Język Artystyczny" T. 15 (2014), s. 89-109
Abstrakt: In the article, the notion of elitist egalitarianism in Cabaret of Older Gentlemen is discussed on three levels. One concerns the stage reality, where no division into better or worse characters exists. The second one refers to the role the Cabaret played in the communicative reality of The People’s Republic of Poland, in which it functioned as a mythical tale. Finally, the third one regards the long‑lasting existence of the Cabaret in the contemporary cultural code (cultural events including festivals, contests, performances and publications as well as the Internet). The article ends with a series of famous quotes (so called “winged words”) popularly used and existent in the minds of the Cabaret’s audience.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1266
ISSN: 0209-3731
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pietkowa_Elitarny_egalitaryzm _Kabaretu_Starszych_Panow.pdf495,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons