Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12679
Title: Bez języka. Esej o literaturze górnośląskiej
Authors: Kadłubek, Zbigniew
Keywords: literatura górnośląska; gwara górnośląska; gwara śląska
Issue Date: 2019
Citation: "Litteraria Copernicana" Nr 2 (2019), s. 221-229
Abstract: "Po upadku komunizmu w Polsce rozpoczął się proces budowania świadomych obywatelskości wspólnot regionalnych. Najwyrazistsze takie wspólnoty w Rzeczpospolitej Polskiej to Kaszubi i Górnoślązacy. O ile jednak Kaszubi swoją tożsamość mogą opierać instytucjonalnie na języku kaszubskim uznanym przez państwo polskie za język regionalny, Górnoślązacy pozostali w pewnej próżni zarówno jako największa w Polsce nieuznana mniejszość etniczna, jak i taka grupa, której języka nie chronią żadne prawne dokumenty." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12679
DOI: 10.12775/LC.2019.031
ISSN: 1899-315X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadlubek_bez_jezyka_esej_o_literaturze.pdf832,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons