Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1269
Tytuł: Na szlakach włóczęgi, ścieżkach lektury i duktach języka : o przynależności gatunkowej i stylu "Dziennika północnego" Mariusza Wilka
Autor: Sławkowa, Ewa
Słowa kluczowe: style; genre; Russianism; poetism; archaism; styl jęzka; archaizmy; rosjanizmy; poetyzm; gatunek literacki
Data wydania: 2014
Źródło: "Język Artystyczny" T. 15 (2014), s. 133-146
Abstrakt: The paper argues that the genre of the “travel diary” which Mariusz Wilk uses in various parts of his Northern Diary entails characteristic stylistic choices. From the point of view of contemporary stylistics Wilk’s polimorphic work results from innovations and modifications of the structural, pragmatic, and semantic levels of the genre model. Wilk’s style, in which the lexical aspect is modified by interventions of the Russian language, archaic expressions and poetic phrases, is the effect of operations conducted by the author upon the semantic level of the genre model.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1269
ISSN: 0209-3731
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slawkowa_Na_szlakach_wloczegi_sciezkach_lektury_i_duktach_jezyka.pdf476,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons