Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1272
Tytuł: XVIII-wieczne projekty naprawy polskiego pieniądza : projekt Józefa Kostki Rostkowskiego z 1760 roku
Autor: Kaniewski, Jacek
Słowa kluczowe: August III; polityka monetarna; Józef Kostka Rostkowski
Data wydania: 2012
Źródło: Wieki Stare i Nowe, T. 4 (2012), s. 69-80
Abstrakt: The subject of the present article is a monetarist project of the Oryszkowce starosta Józef Kostka Rostkowski. The project was a reaction to the King’s program of reforms included in August III’s Univelsal calling the Sejm of 1760. Józef Kostka Rostkowski proposed the setting up of the Company with the seed capital of 10 million tynf contributed by: the king August III, Republic of Poland’s Treasury, Prior of the Order of Saint Paul the Hermit in Częstochowa, and by 9.800 noblemen, to enable the silver mines out of order as well as the Crown’s Mint manufacturing Polish currency. The capital was to have an annual interest rate of 10 per cent for 10 following years, after which a dividend was supposed to be paid. Even though the project also assumed its implementation in course of extra‑parliamentary action, in practice it was not implemented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1272
ISSN: 1899-1556
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kaniewski_XVIII_wieczne_projekty_naprawy_polskiego_pieniadza.pdf525,86 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons