Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1274
Tytuł: Sovremennoe ekzogeoekologiceskoe sostoanie Civyrkujskogo zaliva i peresejka Magkaa Karga (o. Bajkal)
Autor: Trzcinskij, Urij B.
Kozyreva, Elena A.
Szczypek, Tadeusz
Słowa kluczowe: Zatoka Cziwyrkujska; przesmyk Miagkaja Karga
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Geographia. Studia et Dissertationes, (T. 32 (2010), s. 79-99)
Abstrakt: The development of coast of the Chivyrkuy Bay and the Miagkaya Karga Isthmus on Baikal was discussed. The special attention was paid to the analysis of influence of wind and waving and changes in lake water level location owing to the building and exploitation of Irkutsk Reservoir. Some stages of water level location in Baikal were distinguished. The qualitative analysis of dynamics of abrasion-accumulative processes and accompanying them other exogenous processes — thermal karst, swamping, formation of fields of aeolian sands on the coast was presented. It was stated that the Chivyrkuy Bay and Miagkaya Karga Isthmus are the result of cooperation of endo- and exogenous processes. High seismicity of area investigated, block structure and tectonic movements with connection with geological-hydrological and cryogenic conditions influenced the present-day exogeoecological state of the area investigated.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1274
ISSN: 0208-5054
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Trzcinskij_Sowriemiennoje_ekzogieoekołogiczeskoje.pdf3,57 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons