Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12773
Title: Konferencja "Człowiek w świecie informacji" Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka : (Kraków, 9 października 2015, Katowice, 23 października 2015)
Authors: Janczulewicz, Katarzyna
Keywords: Człowiek w świecie informacji; kultura informacyjna
Issue Date: 2016
Citation: Biblioteka i Edukacja, 2016, Nr 9
Abstract: Zagadnienie kultury informacyjnej było i jest rozpatrywane przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, stąd za słuszne należy uznać przyjęcie interdyscyplinarnego ujęcia tej tematyki przez organizatorów jesiennej konferencji z cyklu „Człowiek w świecie informacji”. Organizacji konferencji podjęły się ośrodki akademickie zlokalizowane w Krakowie (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego wraz z Katedrą Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją) oraz w Katowicach (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego). Obrady konferencyjne trwały dwa dni, 9 października uczestnicy spotkali się w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, natomiast 23 października konferencję kontynuowano w CINIBA ‐ Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem konferencji była próba podjęcia wspólnej refleksji nad pojęciem „kultury informacyjnej" oraz możliwość konfrontacji rozwiązań teoretycznych z przykładami dobrych praktyk propagowania kultury informacyjnej w różnych obszarach życia społecznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12773
ISSN: 2299-565X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczulewicz_Konferencja_Czlowiek_w_swiecie_informacji.pdf317,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons