Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12792
Title: Ernst Cassirer jako historyk myśli i filozof afirmacji nauki
Authors: Musioł, Anna
Keywords: Ernst Cassirer; filozofia; afirmacja nauki; filozofia kultury
Issue Date: 2011
Citation: Diametros, Nr 29 (2011), s. 71-79
Abstract: Artykuł przedstawia krytyczną filozofię Ernsta Cassirera oraz przyświecającą jej wielowymiarowość, która pozwala związać policzalną metodologię nauk ścisłych z niepoliczalną metodologią nauk humanistycznych. W tekście podejmuję zadanie przedstawienia myśliciela jako neokantysty postępującego zarówno matematyczno-przyrodoznawczą drogą Kanta, jak i antynaturalistyczną ścieżką Geistesgeschichte, co przystaje do wizerunku Cassirera filozofa a zarazem historyka filozofii, który buduje autorski projekt filozofii kultury. Wskazuję również na ważną dla Cassirera, kwestię historycznej świadomości Wilhelma Diltheya, która dopuszcza interpretację problemu człowieka w kontekście – jak pisze Paczkowska-Łagowska – "historycznej ciągłości tradycji".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12792
DOI: 10.13153/diam.29.2011.446
ISSN: 1733-5566
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musiol_Ernst_Cassirer_jako_historyk.pdf304,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons