Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12873
Title: Children’s participation and civic involvement development
Other Titles: Partycypacja dzieci a rozwój zaangażowania obywatelskiego
Authors: Jarosz, Ewa
Keywords: Partycypacja dzieci; partycypacja lokalna; obywatelstwo; społeczeństwo obywatelskie; demokracja
Issue Date: 2016
Citation: Pedagogika Społeczna, 2016, nr 2, s. 89-109
Abstract: W prezentowanym opracowaniu podjęte zostały niektóre wątki dyskursu o partycypacji społecznej młodych ludzi w kontekście jej realizowania w społecznościach lokalnych, z intencją ukazania zakresu i możliwości partycypacji lokalnej młodych ludzi oraz próbą wyjaśnienia na czym polega jej niewłaściwa interpretacja i realizacja. Celem rozważań jest też pokazanie znaczenia lokalnej partycypacji młodych ludzi dla rozwoju obywatelskich społeczności lokalnych i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym i państwowym. Artykuł jest oczywiście jedynie zarysem rozległego współczesnego dyskursu nad partycypacją dzieci i jej implementacją w życie społeczne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12873
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosz_Childrens_participation_and.pdf431,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons