Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1298
Tytuł: Epilog wspólnoty polsko-białoruskiej : organizatorzy i przywódcy antybolszewickiego oporu na pograniczu polsko-białoruskim w latach 1920-1922
Autor: Januszewska-Jurkiewicz, Joanna
Słowa kluczowe: pogranicze polsko-białoruskie; 1920-1922
Data wydania: 2012
Źródło: Wieki Stare i Nowe, T. specjalny (2012), s. 41-58
Abstrakt: On the basis of the area inhabited by the population of Belorussian the author of the article shows the problem of a multilevel national identity. She presents an “overlap” of the three levels of identification: a Polish political community of the Republic of Poland, a Lithuanian historio-political tradition of Lithuanian statehood and Belorussian, that is a regional and ethnic at the same time. An image of politicians, soldiers and culture creators (among others Antoni Lewicki, Stanisława and Józef Bułak-Bałachowicz as well as Wiaczesław Adamowicz) deriving after the end of the World War I from the tradition of a Polish — Belorussian dualism and perceiving a Polish-Belorussian cooperation as a chance of an effective defense against Russian imperialism and Bolshevik aspirations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1298
ISSN: 1899-1556
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Januszewska_Jurkiewicz_Epilog_wspolnoty_polsko_bialoruskiej.pdf432,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons