Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1300
Tytuł: Zygmunt Żurawski (1873-1962) - polityk południowo-zachodnich kresów II Rzeczypospolitej.
Autor: Skrzypek, Miłosz
Słowa kluczowe: Zygmunt Żurawski
Data wydania: 2012
Źródło: Wieki Stare i Nowe, T. specjalny (2012), s. 201-209
Abstrakt: The author of the article presents a profile of Zygmunt Żurawski, one of the most prominent political figures in the latest history of Cieszyn Silesia (a Silesian voivod among others). He concentrates on among others a presentation of Żurawski’s achievements in Cieszyn Silesia (especially on sorting out administrative issues after work of Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, Międzynarodowa Komisja Plebiscytowa and Polski Główny Komitet Plebiscytowy in the region between 1918 and 1920. Also, he pays attention to a political talent and big flexibility of a politician, which allowed him as a government commissioner to actively participate in the preparation of the staff for a Silesian voivodship to be, and, then fulfill the role of a vice voivod.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1300
ISSN: 1899-1556
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Skrzypek_Zygmunt_Zurawski.pdf365,99 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons