Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1302
Tytuł: Henryk Sławik (1894-1944) - działacz polityczny na zachodnich kresach II Rzeczypospolitej
Autor: Krzyżanowski, Lech
Słowa kluczowe: Henryk Sławik
Data wydania: 2012
Źródło: Wieki Stare i Nowe, T. specjalny (2012), s. 257-271
Abstrakt: The author describes Henryk Sławik, a political and social activist, known today for above all the initiatives taken during the World War II in favour of the refuges of a Jewish origin, living in the territory of Hungary. The text pays attention to his earlier life connected with Upper Silesia. Despite lacking a formal education as early as in the interwar period, Sławik was a famous politician, a PPS activist and councilor of Katowice. The author presents his journalist achievements and engagement in a cultural-educational activity, especially directed at young people. He shows that his war actions should be partially treated as a continuation of the actions taken much earlier.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1302
ISSN: 1899-1556
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krzyzanowski_Henryk_Slawik_dzialacz_polityczny.pdf404,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons