Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13116
Title: Na Zachód i z powrotem. Migracje w kinie polskim w okresie transformacji ustrojowej
Authors: Copik, Ilona
Keywords: Kino polskie po 1989; emigracja; mity emigracyjne; transformacja ustrojowa
Issue Date: 2019
Citation: "Przegląd Polsko-Polonijny" nr 10 (2019), s. 143-164
Abstract: Problemem badawczym podjętym w artykule jest wątek polskiej migracji (Polaków wyjeżdżających z Polski i powracających do kraju po latach) uwidoczniony w kinie polskim po 1989 roku. Chcę sobie zadać pytania dotyczące motywów towarzyszących migracji i związanych z tym różnych jej rodzajów (polityczna, ekonomiczna, socjo-cywilizacyjna). Chodzi mi także o tropienie relacji pomiędzy filmem, realną przestrzenią kulturową i jednostkowym doświadczeniem i tożsamością, a przy tym o rozpoznanie różnych strategii reżyserów w podejściu do omawianej problematyki: od wyrażania „tragedii migracji” do euforii związanej z nowymi możliwościami ekonomicznymi i egzystencjalnymi. Zamierzam także podjąć kwestie dotyczące tego, jak narracje migracyjne wyrażają specyfikę polskiej transformacji oraz na ile ujawniają cechy medialnych dyskursów o niej. Przedmiotem analizy są filmy fabularne z lat dziewięćdziesiątych (300 mil do nieba reż. M. Dejczer, 1989; Ostatni prom reż. W. Krzystek, 1989; Przeklęta Ameryka reż. K. Tchórzewski, 1991; Trzy kolory: Biały reż. K. Kieślowski, 1994; Szczęśliwego Nowego Jorku rez. J. Zaorski, 1997, i in.).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13116
DOI: 10.36228/PJ.10/2019.8
ISSN: 2083-3121
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Copik_Na_zachod_i_z_powrotem_Migracje_w_kinie_polskim.pdf327,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons