Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1313
Tytuł: Twardość ogólna wód wybranych zbiorników wodnych w nieckach osiadania Wyżyny Śląskiej
Autor: Machowski, Robert
Słowa kluczowe: twardość wód; Wyżyna Śląska
Data wydania: 2012
Źródło: Geographia. Studia et Dissertationes, T. 34 (2012), s. 23-35.
Abstrakt: The paper presents results of investigations on total water hardness of water reservoirs in subsidence depressions located in the Silesian Upland. The considerations included concentrations of calcium and magnesium as chiefly responsible for the water hardness. The author also discussed the main reasons of total water hardness variety with regard to the natural environmental conditions and the influence of varied human impact.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1313
ISSN: 0208-5054
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Machowski_Twardosc_ogolna_wod.pdf694,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons