Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13172
Title: Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samoświadomości w nauce języków - recenzja
Authors: Widła, Halina
Keywords: Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samoświadomości w nauce języków obcych; Maciej Smuk
Issue Date: 2017
Citation: Neofilolog, Nr 49 (2017), s. 273-276
Abstract: Recenzja książka Macieja Smuka Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samoświadomości w nauce języków obcych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13172
DOI: 10.14746/n.2017.49.2.08
ISSN: 1429-2173
2545-3971
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Widla_Od_cech_osobowosci_recenzja.pdf278,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons