Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13182
Title: Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia. Studium z teologii Ewangelii według św. Jana, - recenzja
Authors: Kozyra, Józef
Keywords: Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia; recenzja; Beata Urbanek
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2010, z. 2, s. 456-458
Abstract: Recenzja książki Beaty Urbanek Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia. Studium z teologii Ewangelii według św. Jana.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13182
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozyra_Rola_glosu_Jezusa_recenzja.pdf722,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons