Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13183
Title: "Teologia kontaktu" na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16 - recenzja
Authors: Kozyra, Józef
Keywords: recenzja; Janusz Wilk; „Teologia kontaktu” na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2010, z.2, s. 454-456
Abstract: Recenzja książki Janusza Wilka „Teologia kontaktu” na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13183
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozyra_Teologia_kontaktu_recenzja.pdf805,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons