Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1320
Tytuł: Potencjał turystyczny a możliwości kształtowania produktów turystycznych w regionie
Autor: Nitkiewicz-Jankowska, Anna
Słowa kluczowe: potencjał turystyczny; funkcje turystyki
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Geographia. Studia et Dissertationes, T. 33 (2011), s. 101-154
Abstrakt: The article presents issues concerning tourist potential as one of the factors, but a very complex one, which determine creation of tourist products in a region. Considerations presented herein are part of the doctoral dissertation of the author (Nit k iew icz ‑Ja n kowsk a, 2009a). The following elements were discussed in order to determine the role of tourist potential as a determining factor for creation of tourist products: basic tourism‑related notions, functions of tourism, tourist potential including tourist values and facilities, tourist attractiveness and tourist products.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1320
ISSN: 0208-5054
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nitkiewicz_Jankowska_Potencjal_turystyczny.pdf841,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons