Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1322
Tytuł: Ewolucja postaw opozycyjnych wobec ustroju socjalistycznego na przykładzie wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej
Autor: Kubas, Sebastian
Słowa kluczowe: opposition movement; socialistic forum of governance; common patterns of opposition evolution; odd patterns of opposition evolution; change of political system
Data wydania: 2011
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 7 (2011), s. 81-114
Abstrakt: The Evolution of Opposition’s Attitude towards Socialistic Form of State on the Example of Chosen Central and Eastern European Countries This article presents the development of opposition movements in five countries in our region: Hungary, GDR, Romania, Bulgaria, Slovenia. The events and their analysis include the period from the end of the Second World War and socialistic form of governance implementation to the times of great political and social breakdown in 1989/1990. Author tried to emphasis common and odd patterns of opposition evolution in chosen countries and its impact on the change of political system
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1322
ISSN: 1895-3492
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubas_Ewolucja_postaw_opozycyjnych_wobec_ustroju_socjalistycznego.pdf590,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons