Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1325
Tytuł: Zadania samorządu terytorialnego w zachowywaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego : doświadczenia powiatu nowosądeckiego
Autor: Węglarz, Stanisław
Słowa kluczowe: cultural heritage; multiculturalism; Nowy Sącz region; local government
Data wydania: 2014
Źródło: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 14 (2014), s. 69-81
Abstrakt: The implementation by the Nowosądeckie district of its statutory tasks in the area of culture through concrete action is dependent inter alia on geography, demographic situation, history and traditions, as well as on current social and cultural context. For this reason, the actual information on local government projects of Nowy Sącz district in the sphere of the protection and promotion of cultural heritage is preceded by a historical outline. This part deals with administrative divisions and basis of multiculturalism in the Nowy Sącz region. One of the most important tasks is to aid to preserve and promote the cultural heritage of the Nowy Sącz region in order to maintain the local identity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1325
ISSN: 1506-5790
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Weglarz_Zadania_samorzadu_terytorialnego_w_zachowywaniu_i_upowszechnianiu.pdf308,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons