Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13255
Title: Sprawozdanie z konferencji Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28–30 października 2013)
Authors: Gorliński-Kucik, Piotr
Keywords: Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja; sprawozdanie z konferencji
Issue Date: 2014
Citation: Śląskie Studia Polonistyczne, 2014, nr 1/2, s. 319-321
Abstract: Sprawozdanie z konferencji „Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja” (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28-30 października 2013)
Description: Sprawozdanie z konferencji „Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja” (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28-30 października 2013), „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1/2 (5), s. 319-321.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13255
ISSN: 2353-0928
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorlinski-Kucik_Sprawozdanie_z_konferencji_Fantastyczne_kreacje_swiatow.pdf281,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons