Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1326
Tytuł: O kulturowym dziedzictwie wypasania owiec i symbolice pasterskiej oraz o kunszcie kucharskim i dobrym smaku
Autor: Rembierz, Marek
Słowa kluczowe: cultural heritage; pastoral tradition; Lamb Meat Fast; The Carpatian Sheep Graze
Data wydania: 2014
Źródło: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 14 (2014), s. 82-108
Abstrakt: A great culture-creating event “The Carpathian Sheep Graze — Transhumance 2013”, organized with due respect for pastoral tradition, and “Lamb Meat Feast” in Ustroń are examples of restitution and popularization of the cultural heritage of sheep farming and pastoral symbolics. Both events appeal to very deep layers of tradition, which raise reflection on culture-creating aspects of sheep farming (one of the oldest forms of agricultural economy), on the signs of pastoral customs and symbolics, and on culinary traditions. Pastoral elements still seem to be present in modern culture, especially in the religious symbolic imagination. However, most frequently there is no direct presence of sheep and shepherds, which might make them only a “relic” of the past.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1326
ISSN: 1506-5790
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rembierz_O_kulturowym_dziedzictwie_wypasania_owiec.pdf331,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons