Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1327
Tytuł: Postindustrialne dziedzictwo kultury materialnej w procesie rewitalizacjii (na przykładzie górnośląskich osiedli patronackich)
Autor: Odoj, Grzegorz
Słowa kluczowe: cultural heritage; estates patronage; deindustrialization; revitalization; Upper Silesia
Data wydania: 2014
Źródło: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 14 (2014), s. 210-222
Abstrakt: The consequence of transformations induced systemic transformation and restructuring of the economy is the degradation of the Upper Silesian estates patronage. The inversion of the negative changes involves conducting the integrated process of the revitalization. Such a program cannot be directed only to the architectural-spatial sphere. Since not the historic character of the degraded quarters predestinates them to the revitalization but the particular accumulation of the social and economical problems. While the initialization and the realization of the revitalization generally lie with the local authorities, it cannot be fully successful without the support and the participation of the inhabitants.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1327
ISSN: 1506-5790
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Odoj_Postindustrialne_dziedzictwo_kultury_materialnej.pdf300,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons