Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1328
Tytuł: Tożsamość śląska i jej przemiany pod wpływem globalizacji
Autor: Sagan, Radosław
Słowa kluczowe: Silesian identity; regional identity; values; globalization; Katowice
Data wydania: 2014
Źródło: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 14 (2014), s. 253-271
Abstrakt: The article presents the results of research concerning the Silesian identity in Katowice. The results obtained allowed the point group of residents of the city, whose identity is subject to change strongest today. Spatial analysis of the data also identified areas similar to each other in terms of the perception of the individual elements of the Silesian identity. Distinguished: os. Witosa, Podlesie and Szopienice- Burowiec as neighborhoods where most residents are attached to the region and the regional identity is strongest.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1328
ISSN: 1506-5790
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sagan_Tozsamosc_slaska_i_jej_przemiany_pod_wplywem_globalizacji.pdf1,46 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons