Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1329
Tytuł: Wydmy krawędziowe na obszarze Przybajkala
Autor: Szczypek, Tadeusz
Imietchienow, Anatolij B.
Snytko, Walerian A.
Wika, Stanisław
Słowa kluczowe: wydmy krawędziowe; Przybajkale
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Geographia. Studia et Dissertationes, T. 33 (2011), s. 29-46
Abstrakt: On the basis of own geomorphological and botanical research the external appearance and conditions of development of scarp dunes in the zone of direct influence of Baikal (sites: Bezymiannaya and Peschanoe) and out of reach of this lake influence (sites: Kudara. Inkino and Argada) were presented. The large morphological variety of these landforms and their natural genesis were stated. But this genesis is indirectly anthropogenically conditioned and clearly induced by human.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1329
ISSN: 0208-5054
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szczypek_Wydmy_krawedziowe.pdf1,14 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons