Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13343
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDragan, Weronika-
dc.contributor.authorParusel, Tomasz-
dc.date.accessioned2020-03-30T11:05:57Z-
dc.date.available2020-03-30T11:05:57Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citation"Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica" Z. 16 (2014), s. 223-238pl_PL
dc.identifier.issn2353-4826-
dc.identifier.issn1508-1117-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/13343-
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie przemian struktury funkcjonalnej południowego fragmentu staromiejskiej części Mysłowic, tzw. Nowego Miasta, pomiędzy 1913 r. i 2013 r. Analizy dokonano w oparciu o mapy funkcjonalne obszaru, sygnalizując głębszy problem badawczy. Studium obejmuje pełne spektrum rodzajów działalności gospodarczych prowadzonych na obszarze badań w ujęciu historycznym oraz współczesnym. Postępowanie badawcze przeprowadzono w oparciu o chronologicznie zestawione plany miasta. Przyjęte daty graniczne prezentują układ funkcjonalny Nowego Miasta w Mysłowicach w czasach jego maksymalnego rozwoju oraz współczesnego regresu funkcjonalnego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectFunkcje endo- i egzogenicznepl_PL
dc.subjectPrzemiany przestrzeni miejskiej,pl_PL
dc.titlePrzemiany struktury funkcjonalnej Nowego Miasta w Mysłowicach w 1913 i 2013 r. w świetle materiałów kartograficznychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dragan_Przemiany_struktury_funkcjonalnej_Nowego_Miasta.pdf983,04 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons