Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1337
Tytuł: Roślinność psammofilna wschodniego wybrzeża Bajkału
Autor: Namzałow, Bimba B.
Rahmonov, Oimahmad
Snytko, Walerian A.
Szczypek, Tadeusz
Wika, Stanisław
Słowa kluczowe: geobotanika; roślinność Bajkału
Data wydania: 2012
Źródło: Geographia. Studia et Dissertationes, T. 34 (2012), s. 37-[55]
Abstrakt: In the article give of the characteristic psammophilous steppes eastern on the third index plots of the sea coast lake Baikal (Katkova, Bezymyannaya, Peschanoye). On the base 39 geobotanical descripthion determine phytocoenotic diversity of the psammo‑steppes. In the coenoses dominanted species of the psammophilous ecology – Bromopsis korotkiji (Drobow) Holub, Carex sabulosa Turcz. Ex Kunth, Oxytropis lanata (Pall.) DC and species of the xeropetrophites mountain steppes – Artemisia ledebouriana Besser, Phlojodicarpus sibiricus (Fisch. ex Spreng.) K‑Pol. The coenoflora of the psammophilous steppe consist is it 70 species of the higher vascular plants. In this number species common on the third index plots show up 42,8%. The original of the flora given the endemic species – Craniospermum subvillosum Lehm., Astragalus sericeocanus Gontsch., Festuca rubra ssp. baicalensis (Griseb.) Tzvelev.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1337
ISSN: 0208-5054
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Namzalov_Roslinnosc_psammofilna.pdf1,38 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons