Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13393
Title: Wprowadzenie
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym : teoria i praktyka
Issue Date: 2016
Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, A. Gancarz (red. nauk.), "Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym : teoria i praktyka" (S. 7-10). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Abstract: "Niniejsza książka – zbiorowo opracowany tom – ukazuje problematykę szkoły i rodziny w kontekście teorii i praktyki. Teorie naukowe opisują, wyjaśniają i interpretują rzeczywistość oraz praktykę. Ich wykorzystanie i stosowanie czyni praktykę bardziej racjonalną1. Problemy związków teorii naukowych z praktyką w odniesieniu do rodziny i szkoły osadzone są w kontekście zmiany społecznej i życia codziennego2. W opracowaniu tym podejmujemy dyskurs na temat lokalnego środowiska życia3, które jest realną i konkretną przestrzenią funkcjonowania rodziny i szkoły, pełni fundamentalne role socjalizacyjno- -edukacyjne4, jest źródłem tożsamości jednostek, grup i zbiorowości." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13393
ISBN: 978-83-8019-593-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek_Boruta_wprowadzenie.pdf317,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons