Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13406
Title: Edukacja wobec wykluczenia : rzecz o niewykorzystanych możliwościach, potrzebach i powinnościach
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: exclusion; education; possibilities; obligations; needs
Issue Date: 2017
Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: A. Szczurek-Boruta, K. Jas (red. nauk.), "Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym : wyzwania, powinności pedagogiki, zadania" (S. 73-88). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Abstract: "Marginalizacja i wykluczenie to kategorie społeczne funkcjonujące w mniej lub bardziej bezpośrednim związku ze światem oddziaływań pedagogicznych. Wskazują na to studia teoretyczne i eksploracje empiryczne prowadzone m.in. przez Helenę Radlińską, Ryszarda Wroczyńskiego, Stanisława Kowalskiego, Mikołaja Kozakiewicza, Zbigniewa Kwiecińskiego, Stanisława Kawulę, Mirosława J. Szymańskiego, Ryszarda Borowicza, Tadeusza Pilcha, Jerzego Nikitorowicza, Tadeusza Lewowickiego. Związki między zjawiskami marginalizacji, wykluczenia i edukacją istnieją. „Szkoła – pisze Dorota Pankowska – zamiast promować tendencje emancypacyjne ludzi, utrwala wzór tradycyjnej kultury klas dominujących, skazując tym samym klasy o niższym statusie na dostosowanie się do istniejącego porządku społeczno-kulturowego”. […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13406
ISBN: 978-83-8019-695-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek_Boruta_Edukacja_wobec_wykuczenia_rzecz.pdf416,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons