Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1347
Tytuł: Transformacja ekonomiczna a tożsamość kulturowa : stare regiony przemysłowe Europy w procesie zmian - przypadek badań Górnego Śląska w projekcie SPHERE
Autor: Wódz, Kazimiera
Łęcki, Krzysztof
Słowa kluczowe: restrukturyzacja; transformacja systemowa
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 2 (2011), s. 11-28
Abstrakt: The Silesian Voivodship is a typical area of cultural borderland where different patternsof ethnic and industrial culture blend into a specific new quality. The economic transformationsof the early nineties (20th century) undermined the foundations on which the traditional regionalsymbolic order was laid. The pauperization of mining settlements is a particularly important factoraffecting the process of the contemporary regional identity. Our paper is based on partial researchoutcomes from the project “Space, Place and the Historical and contemporary articulationsof regional, national and European identities through work and community in areas undergoingeconomic REstructuring and regeneration” (SPHERE). Briefly, the project seeks to examine therole of different discursive narratives in shaping ideas and experiences of identity, region and place.Discursive and material ‘effects’ of re‑shapingcommunities through an economic change seek toexamine how the past and present hold possibilities for the future. In the text we also intend to introduceinto epistemological perspective received in SPHERE.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1347
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wodz_Transformacja_ekonomiczna.pdf554,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons