Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13484
Title: Ekumenizm na Śląsku
Authors: Budniak, Józef
Keywords: ekumenizm; Śląsk; wielokulturowość; wielowyznaniowość
Issue Date: 2010
Citation: Studia Oecumenica, T. 10, (2010), s. 101-106
Abstract: Na mapie Polski są miejsca, gdzie ruch ekumeniczny rodzi się i wyrasta z historycznych doświadczeń, że swoistego dziedzictwa kulturowego i procesów społecznych. Do takich miejsc należy Śląsk – położony na styku narodów, kultur i wyznań. Wielokulturowość i wielowyznaniowość mocno zaważyła na jego charakterze i nadała mu swoisty wymiar. Tu bowiem oprócz wielu mniejszych współdziałają ze sobą dwie wielkie wspólnoty Kościołów, rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego. Kościół katolicki na tym terenie obejmuje 5 metropolii (po stronie Polski: katowicka, krakowska, wrocławska; po stronie Republiki Czeskiej: praska i ołomuniecka), w skład których wchodzi 9 diecezji (bielsko-żywiecka, gliwicka, katowicka, opolska, wrocławska, legnicka, świdnicka, Hradec Kralove i ostrawsko-opawska), zaś Kościół ewangelicki – 6 diecezji (po stronie Polski: cieszyńska, katowicka i wrocławska; po stronie Republiki Czeskiej: Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyznania, Luterańsko-Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania, Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13484
ISSN: 1643-2762
2391-940X
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budniak_Ekumenizm_na_Slasku.pdf353,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons