Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13518
Title: Odnajdywanie prostoty w złożoności : wybrane zastosowania gier 2×2 w badaniach zjawisk politycznych
Authors: Wajzer, Mateusz
Keywords: teoria gier; gry 2×2; chicken; polowanie na jelenia; zjawiska polityczne; politologia
Issue Date: 2018
Citation: Przegląd Politologiczny, Nr 2 (2018), s. 61-70
Abstract: W artykule poruszono problematykę wykorzystania gier 2×2 w badaniach zjawisk politycznych. Omówiono zarówno podstawowe zagadnienia teoretyczne, jak i przykładowe zastosowania. Wśród zagadnień teoretycznych wyróżniono: równowagę Nasha, optymalność w sensie Pareto oraz aksjomaty charakteryzujące schemat arbitrażowy Nasha. Przykłady użycia gier 2×2 w badaniach politologicznych zaprezentowano, stosując podział na gry o wypłatach symetrycznych i gry o wypłatach asymetrycznych. W tych pierwszych relacje między poszczególnymi wypłatami są takie same dla obu graczy, natomiast w tych drugich są ustalane osobno dla każdego z uczestników gry. W analizach wykorzystano gry o schematach interakcji typu: chicken i polowanie na jelenia. Modele gier przyjęły postać strategiczną. Wypłaty graczy odzwierciedlono graficznie (w formie wieloboków) na układach współrzędnych. Przeprowadzone analizy ukazują niewątpliwe zalety stosowania modeli teoriogrowych w badaniach politologicznych. Po pierwsze, modele teoriogrowe redukują analizowane zjawiska do niezbędnego minimum, pozwalając tym samym skoncentrować się badaczom na kluczowych aspektach zjawisk. Po drugie, język matematyki, którym posługuje się teoria gier, odznacza się niezwykłą precyzją oraz intersubiektywną komunikowalnością. Po trzecie wreszcie, stosowanie narzędzi teorii gier nie wymaga od badaczy znajomości rozbudowanego i skomplikowanego aparatu matematycznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13518
DOI: 10.14746/pp.2018.23.2.4
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wajzer_Odnajdywanie_prostoty.pdf604,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons