Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13520
Title: Catholic doctrine and spirituality and the contemporary understanding of sexuality
Authors: Sawa, Przemysław
Keywords: chrześcijańska antropologia; wyzwania etyki seksualnej; katolickie rozumienie seksualności
Issue Date: 2019
Citation: Teologia i Moralność, Vol. 14, nr 2 (2019) s. 173-197
Abstract: W dyskusji o seksualności człowieka oraz postępujących zmianach obyczajowych konieczne jest pozytywne chrześcijańskie rozumienie płciowości i seksualności. Nie można jednak ograniczać się tylko do prezentowania oceny moralnej poszczególnych aktywności seksualnych. Potrzebne jest rozpoznanie głębokich podstaw doktrynalnych. Wśród nich należy wskazać: tożsamość płciową opartą na fakcie stworzenia, jedność porządku fizycznego i duchowego, doczesnego i wiecznego, co jest realizacją modelu chrystologicznego (inkamacyjnego). Przyjmowanie tej podstawy prowadzi do konstruktywnej odpowiedzi na wyzwania współczesności. Postulat integralności człowieczeństwa oraz właściwe powiązanie cielesności i duchowości przezwycięża seksualizację człowieka, ograniczanie seksualności do wymiaru fizycznego, wprowadzanie w niewolę ciała, ale jednocześnie dewaluację płciowości i aktywności seksualnej czy postulowania niejako angelizmu jako ideału dojrzałości ludzkiej. Chrystologiczny model zakłada harmonię i jedność wewnętrzną każdej osoby.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13520
DOI: 10.14746/TIM.2019.26.2.12
ISSN: 1898-2964
2450-4602
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sawa_Catholic_doctrine.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons