Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13549
Title: Bibliografie dziedzin i zagadnień w opinii teoretyków i praktyków II Rzeczypospolitej
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: bibliografia; bibliografia dziedzin i zagadnień; bibliografia specjalna; dwudziestolecie międzywojenne; teoria bibliografii
Issue Date: 2019
Citation: Bibliotekarz Podlaski, T. 44 Nr 3, (2019), s. 375-398
Abstract: W artykule niniejszym zbadano wypowiedzi przedstawicieli polskiego środowiska bibliografów okresu II Rzeczypospolitej, by ustalić ich stosunek do bibliografii dziedzin i zagadnień. Na podstawie źródeł zaprezentowano opinie wyrażane zarówno przez samych bibliografów, jak i przedstawicieli nauki na temat potrzeb przygotowania rejestrów bibliograficznych służących rozwijającej się dynamicznie nauce. Scharakteryzowano obserwacje poczynione przez niewielkie grono teoretyków na temat pojęcia bibliografii specjalnej – rozumianej tu jako nadrzędny rodzaj oraz jako jeden z typów wykazów, czyli bibliografie dziedzin i zagadnień. Przedstawiono ponadto funkcje, jakie przypisywano bibliografiom dziedzin i zagadnień, przede wszystkim na podstawie analizy ogłoszonych w dwudziestoleciu międzywojennym spisów bibliograficznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13549
DOI: 10.36770/bp.204
ISSN: 1640-7806
2544-8900
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_Bibliografie_dziedzin_i_zagadnien.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons