Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13571
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMyszor, Wincenty-
dc.date.accessioned2020-04-21T08:05:37Z-
dc.date.available2020-04-21T08:05:37Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationVox Patrum, 2016, t. 65, s. 801-807pl_PL
dc.identifier.issn0860-9411-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/13571-
dc.description.abstractŁaciński tekst, opublikowany jako Prosperi Anathematismi, który wydał Jean-Paul Migne (PL 65, 23-26), a także Josepchus Zycha (CSEL 25/2, Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1892, 980-982, zawiera zdania (1-9 i 18-19) odpowiadające tym, które są zamieszczone w tzw. Commonitorium Augustini (1-8 i 9-10). Tekst datowany jest na rok 526. Myśl teologiczna formuły nawiązuje do teologii Augustyna, co potwierdza autorytet tego Ojca Kościoła w walce z manicheizmem w łacińskiej strefie językowej. Mogła także powstać w środowisku zwolenników teologii św. Augustyna. Formuła ta rzuca światło na to, jak przedstawiał się manicheizm w łacińskiej części Cesarstwa w V i VI wieku. Wiadomo, że manichejczycy w każdym środowisku religijnym dostosowali terminologię i argumentację do warunków lokalnych. Anatematyzmy ujmują stronę doktrynalną manicheizmu, brak w nich natomiast potępienia obyczajów i etyki manichejskiej. Wydaje się więc, że zostały dostosowane do pozytywnego wyznania wiary w Kościele. Formuła ta była używana wobec wszystkich, których posądzano o „manichejski” dualizm, a więc prawdopodobnie w średniowieczu także wobec katarów. Główne stwierdzenia (capitula) św. Augustyna, należało wypowiedzieć publicznie i głośno oraz własnoręcznie podpisać (dokument), jeśli zaistniało podejrzenie wyznawania poglądów manichejskich. Formuły wyrzekania się błędów zostały rozwinięte przede wszystkim na Wschodzie, w części greckiej1. W odniesieniu zaś do formuł łacińskich wydaje się, że zagadnienie to nie zostało dostatecznie opracowane2. Zdaniem Wolfganga W. Kleina tzw. „wyrzekanie się herezji” stanowiło osobną formę literacką3.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectProsperi Anathematismipl_PL
dc.subjectJean-Paul Mignepl_PL
dc.subjectJosepchus Zychapl_PL
dc.titleWielka łacińska formuła anatematyzmu – odrzucenia manicheizmu - tłumaczeniepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalVox Patrumpl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Wielka_lacinska_formula.pdf618,89 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons