Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1363
Tytuł: "Pieśni nabożne" Franciszka Karpińskiego : "Pieśń poranna" i "Pieśń wieczorna" - świadectwo ponadczasowej żywotności
Autor: Reginek, Antoni
Słowa kluczowe: Franciszek Karpiński; Pieśni nabożne; Pieśń poranna; Pieśń wieczorna
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Turek, B. Mika (red.), "Muzyka religijna - między epokami i kulturami. T. 2" (s. 55-70). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Pieśni nabożne by Franciszek Karpiński, the main representative of sentimentalism in the Polish literature, constitutes a significant collection of the poet, edited for the religious and educational purposes. It was published for the first time in Supraśl in 1792 and later on was reissued for many times. The series in question consists of 49 works, including 29 hymns and 20 psalms. The poet skillfully composed the works according to particular periods of the Lithurgic year. The article shows first of all the place of the series entitled Pieśni nabożne in the literary output of the poet, and characterises two hymns closer, i.e. Pieśń poranna and Pieśń wieczorna, constituting the frames of the whole collection and being constantly popular. Also, partially, the examples of reception of the works in question in hymn collections and oral tradition, as well as their presence in foreign language translations were presented. The article constitutes encouragement for a closer familiarization with religious works by Karpiński, and reading the phenomenon of ageless vitality of his Pieśni nabożne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1363
ISBN: 9788322617731
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Reginek_Piesni_nabozne_Franciszka_Karpinskiego_Piesn_poranna_i_Piesn_wieczorna_swiadectwo_ponadczasowej.pdf604,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons