Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13632
Title: Św. Efrem : przedstawiciel "mariologii śpiewanej"
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Efrem Syryjski; pieśni; pisma poetyckie; liturgia grecka
Issue Date: 2002
Citation: Ruch Biblijny i Liturgiczny, T. 55 (2002), s. 22-31
Abstract: Na twórczość Efrema Syryjskiego (ur. ok. 306 r. w Nisibis, zm. 373 r.) w większości składa się poezja. Pisma poetyckie Efrema w y- warły wielki wpływ na literaturę grecką i łacińską. Wzorem Efrema chrześcijańscy pisarze tworzyli hymny i pieśni na użytek liturgiczny. W jego dziełach poety c kich rozróżnia się zwykle dwie formy, metry - cznie skomponowane homilie („mēmrâ” pl. „mēmrē”) i pieśni („ma - drasze”, „madrâšē”) 1 . „Śpiewana mariologia” Efrema ujawniła się najbardziej w je go pieśniach]...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13632
DOI: 10.21906/rbl.1723
ISSN: 0209-0872
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Sw_ Efrem.pdf410,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons