Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13636
Title: Iwona Wendreńska, “Dydaktyka ogólna jako przedmiot kształcenia nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej (1918 -1939)”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, ss. 171 [recenzja]
Authors: Rodek, Violetta
Keywords: Iwona Wendreńska; Dydaktyka ogólna jako przedmiot kształcenia nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej (1918 -1939)
Issue Date: 2003
Citation: "Biuletyn Historii Wychowania" Nr 17-18 (2003), s. 90-92
Abstract: Recenzja książki Iwony Wendreńskiej, "Dydaktyka ogólna jako przedmiot kształcenia nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej (1918 -1939)", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13636
ISSN: 1233-2224
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rodek_iwona_wendrenska_dydaktyka_ogolna_jako.pdf292,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons