Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13686
Title: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych - recenzja
Authors: Bajor, Agnieszka
Keywords: Bibliometryczna analiza danych; Recenzja
Issue Date: 2011
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2011), s. 121-125
Abstract: Recenzja książki: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych / Aneta Drabek.- Toruń : Dom wydawniczy Duet, 2010. - 177 S. -ISBN 978-83-61185-78-9.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13686
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Bibliometryczna_analiza_czasopism_naukowych.pdf344,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons