Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13719
Title: O śląskiej szkole mikrologii (1999-2005) : garść wspomnień
Authors: Nawarecki, Aleksander
Keywords: silezjologia; mikrologia; mikropoetyka
Issue Date: 2017
Citation: Forum Poetyki, 2017, nr 7, s. 6-15
Abstract: Tekst przypomina historię badań „mikrologicznych” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach: 3 tomy zbiorowe Miniatury i mikrologii literackiej 2000-2003; Skala mikro w badaniach literackich (2005) i książkę redaktora cyklu A. Nawareckiego Mały Mickiewicz (2003) oraz monografie J. Ryby, B. Mytych, A. Kunce, W. Bojdy. W serii uczestniczyło 40 autorów, studia nad tym, co drobne, znikome i wzgardzone patronują mistrzowie „sztuki interpretacji” I. Opacki i Cz. Zgorzelski. Szkoła śląska porównywana jest z poznańską (E. Domańska, P. Czapliński), rozważa się jej innowacyjny charakter, zakorzenienie regionalne i prowincjonalne, początkowy impuls filologiczny („mikropoetyka” Baki) oraz konteksty historyczne, polityczne, religijne (teologia piccolo papieża Franciszka).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13719
ISSN: 2451-1404
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nawarecki_O_slaskiej_szkole_mikrologii.pdf316,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons