Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13728
Title: Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej - recenzja
Authors: Langer, Hanna
Keywords: Podstawa programowa
Issue Date: 2011
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2011), s. 129-134
Abstract: Recenzja książki: Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej / Monika Nagowska. − Warszawa : Agencja Sukurs, 2010. − 253 S. - Isbn 978-83-924008-5-1.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13728
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langer_Nowa_podstawa_programowa_z_pomocą_biblioteki.pdf350,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons