Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13740
Title: Spór o istnienie Boga - recenzja
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: Jacek Wojtysiak; Bóg; teizm; recenzja
Issue Date: 2013
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 46, z. 2 (2013), s. 502-504
Abstract: Recenzja książki: Jacek Wojtysiak, Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2012, 368 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13740
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Spor_o_istnienie_Boga_recenzja.pdf737,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons