Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13741
Title: Au risque de la kenose - recenzja
Authors: Zieliński, Sławomir
Keywords: kenoza; teologia chrześcijańska; recenzja
Issue Date: 2016
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 49, z. 1 (2016), s. 266-269
Abstract: Recenzja książki: Au risque de la kénose, red. François Nault, seria Bréches théologiques nr 46, Médiaspaul Montréal 2014, ss. 303.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13741
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zielinski_Au_risque_recenzja.pdf402,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons