Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13742
Title: Le christianisme comme religion de l'Evangile - recenzja
Authors: Zieliński, Sławomir
Keywords: Claude Geffré; relacje międzyreligijne; pluralizm religijny; recenzja
Issue Date: 2016
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 49, z. 1 (2016), s. 257-260
Abstract: Recenzja książki: Claude Geffré, Le christianisme comme religion de l’Evangile, Paris 2013, Les éditions du Cerf, ss. 352.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13742
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zielinski_Le_christianisme_recenzja.pdf400,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons