Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13821
Title: Człowiek i sens - recenzja
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: Arleta Chojniak; Viktor Emil Frankl; autotranscendencja; recenzja
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie studia Historyczno-Teologiczne, T. 38, z. 1 (2005), s. 254-255
Abstract: Recenzja książki: Arleta Chojniak, Człowiek i sens. Frankla koncepcja autotranscendencji, Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2003, 167 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13821
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Czlowiek_i_sens_recenzja.pdf314,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons