Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13822
Title: Idee filozoficzne postmodernizmu - recenzja
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: Stanisław Kowalczyk; postmodernizm; filozofia; recenzja
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie studia Historyczno-Teologiczne, T. 38, z. 2 (2005), s. 505-507)
Abstract: Recenzja książki: Ks. Stanisław Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2004, 136 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13822
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Idee_filozoficzne_postmodernizmu_recenzja.pdf339,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons