Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13846
Title: Idea cybernieśmiertelności a struktura bytu ludzkiego
Other Titles: The Conception of Cyber-immortality and the Structure of Human Being
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: Transhumanizm; Cybernieśmiertelność
Issue Date: 2020
Citation: "Logos i Ethos" T. 52 (2020), s. 135-149
Abstract: Jedną z najważniejszych idei transhumanizmu jest zamiar radykalnego przedłużenia ludzkiego życia, a ostatecznym celem – całkowite pokonanie śmierci. Ma się to dokonać za sprawą transferu umysłu, a więc przeniesienia całego wyposażenia jednostki w wymiar cyfrowy. Postczłowiekowi, niezależnemu od biologicznego ciała, będzie wówczas przysługiwać możliwość cybernieśmiertelności. Perspektywa ta budzi wiele wątpliwości. W artykule przedstawiona jest analiza filozoficznych podstaw transhumanistycznego immortalizmu. Okazuje się, że bazuje on na jednym ze współczesnych wariantów materializmu: funkcjonalizmie obliczeniowym – problematycznej, redukcjonistycznej koncepcji kognitywistycznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13846
DOI: 10.15633/lie.3581
ISSN: 0867-8308
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Idea_cyberniesmiertelnosci_a_struktura.pdf292,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons